Sommaren i Norden är kort, vilket innebär att alla arbeten ute på fälten ska göras inom loppet av några månader. Maskiner och anordningar måste fungera klanderfritt eftersom sommarens enda klara dagar annars kan gå åt till att åtgärda fel.

Våra syrapumpar planeras och tillverkas i Kauhava i västra Finland. Produkterna är driftsäkra och enkla att använda, eftersom vi kontinuerligt utvecklar våra produkter i samarbete med våra kunder. Vi har också många års erfarenhet av underhåll av olika anordningar. I vårt lager finns det alltid reservdelar då de behövs.

Företaget grundades 1996 och Johannes Holkkola är verkställande direktör. Produktchef Juha Kamppila ansvarar för utlandsförsäljningen.