Happowa bedriver ett ansvarsfullt och hållbart företagande med fokus på miljö och socialt ansvar. Detta går ut på att vi på företaget Happowa tar ansvar för våra anställda, våra kunder och våra affärspartner.

Vi agerar alltid etiskt och moraliskt korrekt: jämställdhet och icke-diskriminering, arbetsvälmående och arbetssäkerhet värnar vi här på Happowa mycket högt om.

Vår största passion är att underlätta våra kunders vardag och hjälpa dem till en bättre skörd.

Vi agerar alltid ärligt och ansvarsfullt gentemot vår personal, våra kunder, leverantörer och andra affärspartner.

Vi delar gärna av oss med vår kunskap och erfarenhet på ett sätt som alla kan ha nytta av. Det är lätt att samarbeta med oss: Vi är enkla att komma i kontakt med och snabba i vår återkoppling.

Vi är en attraktiv arbetsgivare med engagerad personal som trivs och får utmanas och utvecklas varje dag. Hög kompetensnivå och motivation hos de anställda är viktiga ingredienser i Happowas framgångsrecept.

Vi tillverkar produkter som bidrar till ett mer miljövänligt lantbruk.

Allt avfall sorteras och allt som är återvinningsbart tas till vara, och det som inte kan återvinnas hanteras på bästa möjliga sätt för miljön av vår avfallspartner

Vi strävar ständigt efter att minska energikonsumtion och miljöeffekterna av vår verksamhet.

Vår personal har insett vikten av en ren, trygg och välstädad arbetsmiljö oavsett om de jobbar i de egna lokalerna eller hos en av våra kunder.