sjalvlastarvagn web 1sjalvlastarvagn web 2Happowa tankkaus fb2

Vi har en lösning utan like till självlastarvagnar, den effektiva syrapumpen Spreader 6000 kombinerat med en tank på 700 liter. För större volymer fungerar även den robusta Spreader 30 för självlastarvagnar. Dess maxeffekt är upp till 30 l/min. I bägge syrapumparna kontrolleras pumpningen med en Spreader-styrenhet med två räknare och steglöst effektreglage.

Exempelpaket till självlastarvagn

• Spreader 6000
• Spridarrör
• Antidroppventil
• Fellow-tank
• Styrrelä
• Slangar